• Druk rozliczenia przyznanej dotacji związanej z archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 r.
    Druk rozliczenia przyznanej dotacji związanej z zakupem urn
  • Druk rozliczenia przyznanej dotacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających/przedterminowych