• Druk rozliczenia przyznanej dotacji związanej z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2017 r.
    Druk rozliczenia przyznanej dotacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających/przedterminowych